Select Page

kunstgruppen

Lørdag den 9. Feb. 2019 på restaurant Søstjernen

Planlægningsmøde på Søstjernen.

Til stede: Mads, Steen, Rita, Anne og Berit

Fællesudstilling den 3. Marts kl. 12 – 15. Søstjernen laver et speciel tilbud på brunch. Mads byder velkommen. 

Ophængning lørdag den 2. Marts 16- 18. Søstjernen har sat skinner i loftet ( øh snore og hægter .?) vi laver selv visitkort med navn, tlf, pris og E- mail. Som følger billedet enten på vægen eller ved siden.

Vi må se hvor mange billeder, der bliver plads til for hver kunstner. Og blev enige om at tage de billeder med, vi gerne vil udstille (max 5)- og være forberedt på at tage nogle med tilbage. Så meget plads er der heller ikke. Ligeledes, skal vi også tænke på at billederne spejler sig lidt i hinanden. Hvis tiden bliver snæver ved ophængningen og vi bliver sat på porten kl.18,  har vi lidt tid søndag morgen.

Gruppenavn
Vi snakkede gruppens navn. Og med 3 ½ for og 1 ½ imod, blev vi enige om at
Gruppens navn skal hedde ‘Rågeleje Kunstnerne `. I ly af at der er andre kunstarter, der evt. skal gives plads til, foto- glas- keramik osv. Den halve person – Steen – ville dog gerne have lidt til til at finde et mere egnet navn.

Folder
Mads præsenterede en prototype af en folder, der præsenterer gruppen. Godt arbejde Mads. Vi var enige om at give Mads `carte blance` til at få en sådan fabrikeret. Prisen delt ud på seks personer, vil blive ca. 350. Kr per person,

Omtale
Mads præsenterede en video om udstillingen til brug på facebook hjemmesider etc. Super godt.
Mads reklamerer om os den 22. Feb, når foreningen Rågeleje Strand mødes til foredrag.
Berit laver pressemeddelelser til lokalpressen.
Berit laver www.raageleje.dk mere rummelig for Rågeleje Kunstnerne

Udstillings perioder
Vi bestemte at perioder af 2 måneder skulle fordeles af tovholdere. Der fik ansvar for, at der er udstillinger året ud.
Maj+juni, : Berit og Anne
Juli+august : Mads og Steen
September + Oktober : Anne og Nathalie
November+december: fælles juleudstilling
Tovholderne er ikke nødvendigvis dem, der udstiller i den givne periode, og at der kan være flere der udstiller ad gangen. I det hele taget må vi improvisere lidt her og der, for med tiden finder vi nok en arbejdsgang der passer alle.

Tak for godt møde vi kom vidt omkring

Berit

2144 6139