Select Page

Referat ekstraordinær generalforsamling;

“Café Ved Strandens Venner” 2015.

Fredag d. 27.februar 2015 kl. 18.00-18.15

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Forslag til ændring af foreningens navn § 1.stk.1 – bestyrelsen foreslår:

”Foreningen ved stranden”. Der henvises til foreningens vedtægter på www.raageleje.dk (under foreninger)

  1. Forslag til ændring af foreningens formål § 2.stk.1 – bestyrelsen foreslår:

”gennem kulturelle og andre arrangementer at skabe liv og sammenhold i Rågeleje” (do.).

  1. Evt.

Referat:

Ad 1) Steffen Ferguson og Johnny Jørgensen valgt.

Ad 2) Steen Haugsted valgt.

Ad 3) Dirigenten konstaterer, at den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt i overensstemmelse med foreningens love.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af foreningens navn § 1.stk.1:

”Foreningen ved stranden”.

Fra salen blev imidlertid endnu to navne foreslået: “Foreningen Ved Stranden, Rågeleje” og “Foreningen Rågeleje Strand”.

Bestyrelsen begrundede sit forslag.

Herefter valgte dirigenten at sætte de tre forslag til afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

Forslaget “Foreningen Rågeleje Strand” viste sig at have flertal. For at vedtage ændringen endeligt skal dette forslag til navn forelægges skriftligt for alle medlemmer, hvilket vil ske i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Vedtagelsen kræver endvidere 2/3 flertal.

Ad 4)

Foreningens formål tidligere: “At skabe sammenhold og liv i Rågeleje og gennem kulturelle arrangementer at støtte op omkring Cafe Ved Stranden, så Rågelejes beboere har et samlingssted, hvor ideer opstår og aktiviteter kan sættes i gang”

Bestyrelsens forslag:

“At skabe sammenhold og liv i Rågeleje gennem kulturelle og andre arrangementer”. Bestyrelsen begrundede sit forslag bl.a. med henvisning til, at når foreningen søger midler, kan det hidtidige formål opfattes som værende af kommerciel art. Og følgelig afslås ansøgninger.

Alle fremmødte medlemmer kunne tilslutte sig bestyrelsens forslag. Foreningens formål er således nu: “At skabe sammenhold og liv i Rågeleje gennem kulturelle og andre arrangementer”.

Intet under 5) Eventuelt.

Referent:

Mads Th. Haugsted

Marts 2015