Select Page

Stiftende Generalforsamling i Cafe Ved Strandens Venner den 25.juni 2013 på Cafe Ved Stranden.

Tilstede: Janne Basbøll, Nynne Falck Hagstrøm, Heidi Fredericia, Marianne Mygind, Birgith Sloth

1.Vedtægter for foreningen

Forslag til vedtægterne blev drøftet, vedtaget og underskrevet af de tilstedeværende.

2.Valg af formand

Marianne Mygind bekræftede, at hun var villig til at stille op som formand. Marianne blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

3.Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Nynne Hagstrøm, Janne Basbøll og Birgith Sloth stillede op til bestyrelsen. Birgith og Janne stillede op for en 1-årig periode, mens Nynne stillede op for en 2-årig periode.

4.Valg af revisor

Poul Erik Skelgaard blev valgt som revisor.

5. Fastsættelse af kontingent mv

Der var enighed om at sætte kontingentet til 75 kr pr person for resten af 2013 samt hele 2014. Kontingent for 2014 alene er således 50 kr pr person.

Bankkonto for foreningen oprettes. Den til enhver tid siddende kasserer er uden yderligere underskrifter hæveberettiget i forhold til denne bankkonto.

Birgith Slot, referent