Select Page

Dortheas Hus

Rågeleje er et gammelt fiskerleje, og der har ligget huse og boet fiskere i flere hundrede år.

På vores grund – matrikel nr. 1 – har der således ligget et gammelt fiskerhus før, men i en kæmpe stormflod i oktober 1749 blev huset ødelagt, hvorefter grunden lå øde hen i et par år.

I 1751 overtog en ny fæster den tomme ødeplads. Han hed i øvrigt Niels Andersen og var fisker. Han lod bygge et 6 fags hus med forsvarlig ildsted og ovn i løbet af 1752. Han var gift med Bodil Peders Datter, og de fik sammen flere børn, men en del døde i barselsseng eller som ganske små. Niels Andersen selv døde i 1787 – 62 år gammel.

Enken Bodil Peders Datter boede nu i huset sammen med en datter, Maren Niels Datter. Maren blev gift med Hans Pedersen, og sammen fik de 2 børn, Anders og Nille. Hans Pedersen var dog ikke en af Vorherres gode drenge, og han havnede således i fængsel, og skæbnen ville endog, at han fik pisk til kogen for tyveri netop den dag, hans lille søn Anders døde kun 10 måneder gammel.

Ægteskabet mellem Maren og Hans Pedersen blev nu opløst ved kongelig resolution og Maren kunne nu gifte sig igen. Det gjorde hun så i 1803, og den lykkelige ægtemand var ungkarlen Cornelius Andersen. Cornelius var kun 18 år gammel, medens Maren var 30. Sammen nåede de at få 5 børn, inden Cornelius døde i 1810. .

Huset blev nu overtaget af fisker Jens Pedersen. Jens var gift 2 gange, og begge hans hustruer var døtre af fisker Niels Nielsen fra Vejby. Da Jens døde i 1848 – 64 år gammel – blev huset overtaget af sønnen Peder Jensen, der var gift med Mette Marie fra Gilleleje, og sammen havde de 6 børn.

En datter – Ane Dorthea Pedersen – overtog huset efter sin far. Hun var selv født i huset og boede der indtil sin død i 1932, og hun var den sidste fastboende i huset.

Ane Dorthea blev født i 1853 og døde i 1932, 78 år gammel og ugift. Hun havde mange navne og blev således kaldt Dorthea, Thea, Sidse, Mor Sidse eller til sidst Oldebedste. Dorthea var væver, og hun vævede lagener og uldklæde for bønderne. Hun havde også får og grise og en overgang også høns. For at klare dagen og vejen måtte hun også leje huset ud til rige sommergæster fra København. Så flyttede hun ned i det nederste værelse, hvor hun havde indrettet sig med et lille køkken. Senere lejede hun dog også dette rum ud og flyttede så selv ud i udhuset.

Skønt hun var ugift, havde hun en søn, Jens Peder, der overtog huset efter hendes død. Han var fisker og fiskehandler og havde i øvrigt allerede i 1917 bygget forhuset, hvor han boede med sin familie, medens moderen boede i det gamle fiskerhus.

Jens Peder Pedersen døde i 1956. I alle årene fra 1810 til 1956 har huset således været ejet af samme familie, men desværre mente arvingerne ikke, at de evnede at beholde huset i 1956, hvorfor de solgte det, og siden da er huset blevet brugt som sommerhus.

Ane Dorthea foran huset.

Ane Dorthea var den sidste fastboende i huset. Hun døde i 1932, hvorefter sønnen Jens Peter Pedersen overtog huset og brugte det bl.a. til at opbevare sit fiskegrej.

Jens Peters arvinger solgte huset i 1956, og siden da har huset været brugt som sommerhus.